รถตู้เย็น คุมอุณหภูมิ

รถตู้เย็น คุมอุณหภูมิ

 

  • รักษาอุณหภูมิภายในตู้ให้คงที่ สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 25 องศาเซลเซียส ไปจนถึง -25 องศาเซลเซียสพื้นที่
  • รถกระบะห้องเย็น เหมาะสำหรับ : ขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาสินค้า เช่น อาหารแช่แข็ง , ยารักษาโรค เป็นต้น トラック、冷蔵庫、温度制御は、キャビネット内の一定の温度を維持します。温度は摂氏25度から摂氏-25度まで調整できます。冷蔵トラックは、温度管理が必要な商品や原材料の輸送に適しています。冷凍食品、医薬品などの製品を維持するため。

เลือกประเภทรถ

รถขนย้ายแบบตู้ทึบ
ท้ายลิฟท์ไฮโดรลิก

รถคอกคลุมผ้าใบ
ท้ายลิฟท์ไฮโดรลิก

รถคาร์โก้ 6 ล้อ
รถเฮี๊ยบ

รถกระบะ
ตู้เย็นคุมอุณหภูมิ