การจองคิวรถ

 1. โทร 065-9414941 หรือทัก Line Id : rodtailift
  หรือส่ง E Mail มาที่ rodtailift@gmail.com
 2. แจ้งรายละเอียดสินค้า (ขนาด น้ำหนักและจำนวน) วันและเวลาที่ใช้รถ , สถานทีรับและส่งชอง ,จำนวนคนงาน พร้อมชื่อและเบอร์ติดต่อ และความต้องการอื่นๆ
 3. ทางทีมงานจะแจ้งค่าใช้จ่ายไปให้ลูกค้าทราบ หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณามัดจำคิวงาน 500 บาท เพื่อจัดคิวงานรถและคนขับ
 4. ทางบริษัทจะแจ้ง ทะเบียนรถและคนขับ พร้อมรายละเอียดงานกลับไปให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง (หากไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับ ก่อนงานเริ่ม)

ข้อมูลที่ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

 • แจ้งคิวงานรถ พร้อมรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ทะเบียนรถและคนขับ เพื่อยืนยันการแจ้งงานตามความต้องการลูกค้า
 • เมื่อรถไปถึงสถานที่นัดหมายและสินค้าขึ้นบนรถ ทางทีมงานจะส่งรูปถ่ายแจ้งความคืบหน้าทราบ
 • เมื่อรถส่งสินค้าที่ปลายทางและลงสินค้าเสร็จแล้ว ทางทีมงานจะส่งรูปถ่ายแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง

 

 1. 065-9414941に電話するか、ラインID:rodtailift にメッセージを送信するか、rodtailift@gmail.com に電子メールを送信してください。
 2. 製品の詳細(サイズ、重量、量)、車の使用日時、集配場所、作業員数、名前、連絡先番号をお知らせくださいよびその他のニーズ。
 3. チームはお客様に費用を通知します。お客様が本サービスの利用に同意した場合車とドライバーのキューを手配するために、ジョブキューに500バーツをデポジットしてください。
 4. 会社は通知します車とドライバーの登録 正確性を確認するために顧客にジョブの詳細が返されます (正しくない場合 報告してください 作業開始前。

会社が顧客に通知する情報

日付、時刻、場所、車の登録、ドライバーの詳細を車の作業キューに通知します お客様のニーズに合わせて求人通知を確認する。

 車が待ち合わせ場所に到着し、商品が車に乗っているとき チームは進行状況を知らせるために写真を送信します。

トラックが目的地に商品を配達し、貨物を完成させたとき チームは写真を送信して、お客様に進捗状況を再度通知します。

 

การโอนมัดจำและชำระเงิน

กรุณาโอนมัดจำก่อนเริ่มงาน และชำระเงินคงเหลือหลังจากเสร็จงาน โดยโอนเข้าบัญชีเท่านั้น 
ชื่อบัญชี บริษัทรถท้ายลิฟท์ จำกัด

デポジットの送金と支払い

作業を開始する前にデポジットを送金してください。仕事が終わったら残金を払います アカウントへの転送のみ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสสุขาภิบาล 1
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 090-1-82774-5